Trochę o nas

LUKS INVESTMENTS

Spółka powołana w 2011 roku w celu pozyskiwania środków na projekty inwestycyjne związane z odnawialnymi źródłami energii (OZE) w systemie rozproszonym. Profesjonalizm i kilkunastoletnie doświadczenie osób zarządzających na rynku finansowym oraz wysokie kompetencje naszych partnerów, to fundament pozwalający realizować wszystkie zadania w sposób kompetentny i przynoszący konkretne korzyści dla inwestora.

Zapewniamy najwyższy poziom obsługi i bezpieczeństwo poprzez dywersyfikację ryzyka inwestycyjnego, wyselekcjonowany portfel branżowy i elastyczność działań. Dzięki inwestycjom w różne gałęzie gospodarki chronimy kapitał i niwelujemy ryzyko wahań gospodarczych poszczególnych branż.

W ostatnich latach nasz zespół skupił się na poszukiwaniu rozwiązań dla branży OZE a w szczególności na sposobach uniezależnienia od negatywnych skutków ustawy  „antywiatrakowej”.

W 2016 roku uruchomiliśmy dział finansowy mający na celu pozyskanie kapitału dla naszych partnerów poprzez niepubliczne emisje akcji oraz obligacji.

Nasza misja, to tworzenie bezpiecznych rozwiązań finansowych o nieprzeciętnych stopach zwrotów.

Nasze plany na 2017 rok:

Wdrożenie nowych rozwiązań dla branży energii odnawialnych. Kapitalizacja projektów wiatrowych. Rozwój projektów deweloperskich oraz najmu nieruchomości. Promowanie oraz rozwój nowego działu finansowego zajmującego się pozyskaniem finansowania poprzez pre-IPO oraz niepubliczne emisje obligacji. Ekspansja na rynku USA oraz budowa i rozwój funduszy inwestycyjnych.