Nasze projekty

FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Fundusz inwestycyjny to idealna platforma do lokowania kapitału. Fundusze mogą być tworzone pod jeden typ inwestycji specjalnie dla jednego lub wąskiej grupy inwestorów. Bardziej popularnym wykorzystaniem tego typu wehikułu inwestycyjnego jest wspólne inwestowanie bardzo dużej ilości niepowiązanych ze sobą inwestorów. Fundusze zarządzane są przez spółkę zarządzającą najczęściej nazywaną Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych. Za zarządzanie funduszem spółce zarządzającej przysługuje wynagrodzenie.

Wynagrodzenie składa się z:

  • opłaty administracyjnej  – od aktywów zgromadzonych w funduszu przez większość firm jest to przedział między 1%-3,5% w zależności od funduszu. 
  • premia za wynik – od wypracowanych zysków z danego funduszu. Wartości występujące na rynku to przedział 10%-30% uzyskane zysku funduszu. 

Tworzymy fundusz inwestycyjny na Kajmanach ze względu na zdecydowanie tańsze i prostsze procedury. Jako pierwszy tworzymy fundusz typu REIT (Real Estate Investment Trust). Zaczynamy od nieruchomości w USA a konkretnie stanu Floryda. Na Florydzie jest limitowana liczba nowo wybudowanych domów. Floryda jest stanem i półwyspem, który jest regulowany pod względem zabudowy, co oznacza, że budownictwo na Florydzie jest ściśle kontrolowane. A to również oznacza, iż nadmiaru domów na Florydzie raczej nie będzie, a tym samym w razie potrzeby łatwiej będzie sprzedać nieruchomość z potencjalnym zyskiem. Planujemy zakup nieruchomości z łatwym dostępem do plaży, ponieważ szybko zyskują na wartości oraz są atrakcyjniejsze dla najemców. W roku 2016 r. Miami – Fort Lauderdale – West Palm Beach były najchętniej wybierane jako lokalizacje do inwestycji w nieruchomości w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Najatrakcyjniejsze lokalizacje:

Floryda jest liderem USA w handlu zagranicznym i jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się stanów. Floryda jest także jedynym stanem w USA o tak dobrej infrastrukturze jeśli chodzi o podróżowanie: dostęp do 31 lotnisk i 14 portów wspiera ruch turystyczny na poziomie ok 4 mln. gości rocznie. Inwestując na Florydzie można liczyć na uzyskanie wysokiej stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału.

Fundusz REIT – dzięki niskim kosztom zarządzania powinien osiągnąć ROI na poziomie 6,5%-12%. Jest to bardzo bezpieczna inwestycja a dodatkowo w 2018 r.-2019 r. planujemy debiut funduszu na giełdzie co sprawi, że będzie też bardzo płynna. 

Kolejnymi w kolejce są fundusze: Energy, Equity, Venture.

Fundusz Energy – skoncentrowany na światowych rynkach energetycznych a w szczególności zielonej energii oraz nowych technologii z tym związanych. Energetyka jest jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki na świecie. Każda nowa technologia w tym sektorze to gigantyczne zyski. Większość państw postawiło na zieloną energię oraz metody bilansowania sieci energetycznych. Bazując na doświadczeniu z rodzimego rynku oraz naszych partnerów z doświadczeniem międzynarodowym szacujemy ROI na poziomie 7%-15%. 

Fundusz Equity – jest to typ funduszu finansujący działalności we wczesnej fazie rozwoju. W pierwszej kolejności wybierane będą projekty innowacyjne, które można wprowadzić na rynek komercyjny. Posiadamy szerokie kontakty z uczelniami technicznymi oraz z wieloma organizacjami studenckimi.  Szacunkowe ROI 20%-50%.

Fundusz Venture – ukierunkowany na finansowanie przedsiębiorstw które ze względu na brak odpowiedniego kapitału nie są wstanie samodzielnie się rozwijać. Szacunkowe ROI 10%-20%.